Pubblicazioni

Wie wirken Schallwellen auf Pflanzen und Mikroorganismen?

Bachmann H.-P., Wampfler B.

Wie wirken Schallwellen auf Pflanzen und Mikroorganismen?

Agrarforschung Schweiz, 13, 2022, 168-176.

Download german (478 kB)

Link: https://www.agrarforschungschweiz.ch/2022/10/wie-wirken-schallwellen-auf-pflanzen-und-mikroorganismen/#links

ISSN Online: 2813-317X
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.34776/afs13-168
Publication-ID (Web Code): 50914 Sending by e-mail

Facebook X Xing LinkedIn

Precedenti progetti

https://www.agroscope.admin.ch/content/agroscope/it/home/themen/arbeitsprogramme-alt/arbeitsprogramm-2014-2017/oekologische-intensivierung/schaedlingsprognose-ueberwachung-obst-gemuesebau/publikatiionen.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2VuLVVTL1BhZ2UvUH/VibGlrYXRpb24_ZWluemVscHVibGlrYXRpb25JZD01NDUwOCZw/YXJlbnRVcmw9JTJGZW4tVVMlMkZQYWdlJTJGUHJvamVrdCUyRk/luZGV4JTJGMzc5OA==.html