Pubblicazioni

Mackie-Haas K., a Marca A., Schumacher, P., Kern, L.

Stickstoffmangel im Most im Rebberg lösen.

In: Regionale Rebbautagung. 9. Dezember, Ed. Agroscope, Weinbauzentrum Wädenswil, Wädenswil. 2022.

ID pubblicazione (Codice web): 51771 Inviare via e-mail

Precedenti progetti