Pubblicazioni

Ruedi Schwaerzel

Picture


Gruppo di ricerca

  • 22.00.15.08 Tecniche colturali e varietà in campicoltura

Ruedi Schwaerzel

Agroscope
Route de Duillier 60
1260 Nyon
Svizzera

Tel. +41 58 460 47 19

Sede Changins

Ruedi Schwaerzel

Ruedi Schwaerzel

Precedenti progetti