Publications

Baumann A.-M., Breuer M., Doye E., Mazzi D.

Kirschessigfliegen-Forschung.

Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 151, (9), 2015, 12-14.

Téléchargement allemand (136 kB)

Lien: Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau

ISSN Print 1023-2958
ISSN en ligne: 1023-2958
ID publication (Code web): 38228 Envoyer par e-mail

Projets antérieurs