Sostizzo T., Michel V., Lutz M., Bünter M., Schumpp O.

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Ed. Agroscope, Wädenswil und Changins. Merkblatt Nr. 102, September, 2019, 2 pp.
autres langues: français | italien

Téléchargement allemand (700 kB)

Téléchargement français (686 kB)

Téléchargement italien (681 kB)

ID publication (Code web): 42102 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn